Tính năng mới trong Mùa giải 4

Tăng cấp và Kiếm mọi phần thưởng trong Survivor Pass 4: Aftermath

Mùa giải 4