สิ่งใหม่ในฤดูกาลที่ 6

เพิ่มเลเวลและรับรางวัลจาก SURVIVOR PASS: SHAKEDOWN

Survivor Pass: Shakedown